Program Miedzynarodowy Misja I Opis 2020 – 2021

MISJA
 
Dziękujemy za zainteresowanie szkołą Oakcrest! Częścią misji Oakcrest jest wiara w to, że nasze uczennice powinny rozwijać swoje umiejętności przywódcze poprzez kultywowanie głębokiego i szczerego szacunku dla innych kultur. Międzynarodowy program, który oferujemy jest efektywnym ogniwem łączącym dziewczęta przyjeżdżające z innych krajów z ich siostrami i rodzinami, z którymi mieszkają podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Poprzez wspólny kontakt, dziewczęta zdobywają nie tylko umiejętności komunikacji językowej, ale także globalne kompetencje międzykulturowe.
Uważamy, że takie relacje personalne eliminują granice geograficzne i zmniejszają bariery językowe.

Tradycją programu międzynarodowego w Oakcrest jest przyjmowanie uczennic o różnych wyznaniach religijnych, i o różnym pochodzeniu. Doceniamy bogactwo doświadczeń kulturowych, które urozmaicają i uświetniają życie naszej szkoły. W przeszłości mieliśmy zaszczyt gościć dziewczęta z Chile, Chin, Filipin, Gwatemali, Hiszpanii, Korei, Meksyku i Polski.

Oferujemy program pełnego zagłębienia w języku angielskim. Uczennice międzynarodowe uczą się tych samych przedmiotów co uczennice amerykańskie, i mieszkają razem z rodzinami, których córki również uczęszczają do Oakcrest. To pełne zagłębienie w języku angielskim i w kulturze amerykańskiej może trwać od ośmiu tygodni aż do pełnego roku szkolnego.
 
Wszystkie dziewczęta w Oakcrest obdarzone są zaufaniem - korzystają z danej im wolności z odpowiedzialnością. Kluczowymi komponentami naszej oferty są rodziny goszczące i unikalny program akademicki. Proces doboru rodzin amerykańskich dla uczennic międzynarodowych jest rzetelny i przemyślany. Pragniemy przez to stworzyć dziewczętom warunki do pełnego rozwoju emocjonalnego, dając im jednocześnie możliwość zaangażowania w naukę i życie szkoły. Naszym ostatecznym i pożądanym celem jest opracowanie i utrzymanie rygorystycznego programu nauczania i stabilnego środowiska, w którym wszystkie dziewczęta będą mogły w pełni rozwinąć swe skrzydła.

 
OPIS

 Oakcrest jest katolicką szkołą dla dziewcząt, w której opieka duchowa powierzona jest Prałaturze Opus Dei. Edukacja obejmuje VI, VII i VIII klasę szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego. Obecnie do szkoły uczęszcza 261 dziewcząt. Na każdym poziomie klasowym uczy się 25-45 uczennic w grupach nie większych niż 18 osób.

Daty programu

kwartał jesienny: 9 wrzesień - 6 listopad 2020 
pierwszy semestr: 9 wrzesień - 18 grudzień 2020 
kwartał zimowy: 5 styczeń - 5 marzec 2021 
 
drugi semestr: 5 styczeń - 4 czerwiec 2021 
cały rok szkolny: 9 wrzesień 2020 - 4 czerwiec 2021 
W jaki sposób można starać się o przyjęcie do Oakcrest?
 
Aplikacja
 
Prosimy o wypełnienie aplikacji, która dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://oakcrest.myschoolapp.com/app#login/apply
Opłata za aplikację wynosi $125. 

Świadectwo szkolne, transkrypt ocen i listy polecające
 
Świadectwo szkolne z poprzedniego i transkrypt ocen z bieżącego roku szkolnego, przetłumaczone na język angielski, oraz trzy listy polecające (od dyrektora szkoły, nauczyciela matematyki i nauczyciela języka angielskiego) muszą być wysłane bezpośrednio do Caroliny Agostini, dyrektora programów międzynarodowych, przez szkołę, do której obecnie uczęszcza uczennica na adres mailowy cagostini@oakcrest.org.

Paszport

Proszę dołączyć kopię pierwszej strony (strony ze zdjęciem i danymi osobistymi) paszportu z aktualną datą ważności.

Wywiad przez Skype
 
Wymagany jest wywiad przez Skype w języku angielskim z dyrektorem programów międzynarodowych.
Test języka angielskiego

Ponieważ Oakcrest nie oferuje lekcji nauki języka angielskiego, Państwa córka powinna swobodnie komunikować się w języku angielskim. Jeżeli uczennica chce uzyskać świadectwo ukończenia liceum w Oakcrest, konieczny jest wynik testu TOEFL. Test jest nieobowiązkowy dla dziewcząt przyjeżdżających na kwartał, semestr lub rok. (Kod TOEFL dla Oakcrest to C259.)

Zabezpieczenie finansowe

Amerykańskie prawo federalne wymaga aby wykazali się Państwo posiadaniem środków finansowych niezbędnych do utrzymania córki na terenie Stanów Zjednoczonych. Oakcrest nie może przyjąć Państwa córki, spisać kontraktu ani wydać formy I-20 (Certificate of Eligibility for Non-Immigrant Student Status) bez dowodu zabezpieczenia finansowego.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z Caroliną Agostini.
 

DR XUE, KONSULTANT EDUKACYJNY

Oakcrest jest miejscem, w którym uczennice z innych krajów czują się jak w domu. Wysoki poziom nauczania daje im solidną podstawę wiedzy, a kochająca i troskliwa atmosfera szkoły sprawia, że ich serca i dusze kształtują się na gruncie personalnym, tworząc pełnowartościową jednostkę społeczną.
 
 
1619 Crowell Road, Vienna, VA 22182
703-790-5450